Voorwaarden voor het gebruik van deze website. Tammo Bakker behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken, hoe ook genaamd.

.  

 Welkom Dwalingen Actueel Sjilo Gen. Boeken IsraŽl Vermoord Opsporing Gel.honden      Biografie Foto's Reacties  

  Buienradar Flightradar Ruimtereis Amsterdam * RP te Water Enkhuizen1 Enkhuizen2 Enkhuizen3 Rijkspolitie (Buttons aanklikken)


 Rouwkaart Tammo Bakker